Lite bilder på dimma

Dimma är vackert och häftigt.

Man upplever avstånd mycket mer intensivt än en kristallklar dag då allt förefaller att ligga på samma avstånd.

Dimman gör skärgårdsnavigeringen riktigt intressant.

Med dagens navigeringshjälpmedel innebär inte dimman något oöverstigligt problem. Men visst finns det fallgropar och visst finns det misstag man kan göra.

Dimma i ett område med mycket tung sjöfart kan vara som rysk roulette. Tungtrafikkorridorerna vid Bornholm eller i Öresund är inga bra ställen för en liten båt utan radar.

Brand i grannhuset

Dansk trålare på grund i sjön Viken

Räddning med RescueRunner