Observera skylten - "Övningskör". Fotot har ingenting med sjöfylleri att göra annat än att båten kan göra mer än 15 knop och därmed kommer att omfattas av den lägre gränsen på 0,2 promille. För övrigt framfördes den på ett föredömligt sätt och rättade sig efter gällande fartbegränsning. Hunden är dessutom ett gott exempel på hur käckt det kan se ut om man har flytväst på sig till sjöss.

Nya kunskapskrav för Förarintyg och Kustskepparintyg
(Uppdaterad december 2022)
 

Från och med 2017-01-01 gäller delvis nya kunskapskrav för Förarintyget. 


Information finns på NFB:s hemsida  www.batlivsutbildning.se
 

Vi har ännu inte anpassat våra studieplaner till de nya kunskapskraven men vi kommer att göra det när det. lite tydligare utkristalliserat sig, vilken den nya tillämpningen kommer att blir. De tidigare studieplanerna finns här

 

En nedre promillegräns för sjöfylleri (CU14)

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter och som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss.

 

De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

 

I pdf:en nedan har jag samlat den relevanta informationen från riksdagens hemsida. Förutom att det är intressant att studera beslutet i sin helhet är det också intressant att kolla in protokollet från riksdagsdebatten som föregick beslutet.

 

Senaste nytt om båtkörkortet

(Uppdaterat 1 september 2011)

Frågan om ett obligatoriskt förarbevis för fritidsbåtar har stötts och blötts i åtskilliga år. Nuvarande regeringen ärvde frågan från den förra. Försommaren 2008 var ett förslag ute på remiss. Remissvaren som kom in till hösten sammanställdes av tjänstemän på Näringsdepartementet och sedan dess har vi väntat på ett politiskt ställningstagande.


17 mars 2009 kom en trafikpolitisk proposition och i den avhandlades frågan om båtförar-utbildningen på några rader:

"Regeringen överväger vidare att införa ett behörighetsbevis för vissa fritidsfartyg, främst med inriktning på snabba fartyg, samt striktare regler för att stävja sjöonykterhet."


En kvalificerad gissning som bygger på inofficiella uppgifter från Näringsdepartementet är att det lutar åt ett högfartskörkort för den som ska köra båtar med toppfarter över 30 alternativt 35 knop.


Kustskepparutbildning för förare av fritidsskepp (12x4 meter) kommer att finnas kvar.

 

Om det kommer att krävas några förkunskapskrav för ett högfartskörkort - till exempel ett Förarintyg - vet vi ingenting om. Men det är inte osannolikt.


Flera gånger har tiden för beslut skjutits på framtiden.

 Nuvarande infrastukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) har vid upprepade tillfällen sagt att hon lagt frågorna om båtkörkort och båtregister i en byrålåda. Och hon har inte för avsikt att öppna den under den här mandatperioden i varje fall.


Kustskepparutbildning för förare av fritidsskepp (12x4 meter) kommer att finnas kvar. Om det kommer att krävas några förkunskapskrav för ett högfartskörkort – till exempel ett Förarintyg – vet vi ingenting om. Men det är inte osannolikt.

I samband med riksdagsdebatten om den lägre promillegränsen för sjöfylleri nämndes även båtkörkortsfrågan. Protokoll från den debatten finns i pdf:en ovan.


Nedan finns en samling pdf-filer från Näringsdepartementet. De berör alla - i större eller mindre grad - båtkörkortsfrågan. 


 

Vi navigationslärare har säkert en hel del att lära av bilförarutbildningen 

som är betydligt mer utredd och vetenskapligt utvärderad.

I förrgår var jag ute och gjorde ett studiebesök på Gillingebanan som är en halkbana. Att köra på den är ett obligatoriskt moment i bilförarutbildningen och numera är det inte fråga om att ge färdighet i att häva sladdar etc. I stället läggs betoningen på en \"Riskupplevelse\".

Det har visat sig att personer - i synnerhet unga män - som genomgår kurser i avancerad halkkörning blir mer trafikfarliga. De använder sina nyförvärvade kunskaper till att öka farten.

Det här är ett tänkande som, inte minst, har bäring på hur en obligatorisk högfartsutbildning på sjön bör utformas för att inte bli rent kontraproduktiv ur säkerhetssynpunkt.

Länken nedan är läsvärd och med lite fantasi borde det gå att översätta tankegångarna till båtförarutbildning.

 

Bilderna förstoras om du klickar på dem

Ett stort jobb jag håller på att avsluta just nu är att samla bilder som de navi-gationslärare som använder Bilda Förlags navigationsläroböcker ska kunna ha användning av i sina kurser.

Det blir olika bildsamlingar på teman som: 

  • säkerhet
  • sjömärken
  • beteckningar i sjökortet
  • väder
  • sjövägsreglerna
  • lanternor
  • manövrering
  • miljö

och en hel del mer. Det hela kommer att distribueras på ett usb-minne till en låg kostnad. Bilderna på den här sidan är några exempel på den, närmare 1000 bilder, som kommer att finnas på usb-stickan.

 

E-navigatörens 10 budord

är en liten skrift från Sjöfartsverket där undertecknat har fått äran att delta med lite synpunkter på innehållet och bidra med några bilder.

Du kan tanka ner den som pdf här nedan.