SSRS Rescuerunner

Det finns inget perfekt sätt att, till en vanlig båt, få upp en nödställd person ur vattnet.

En elev på Konstfacks designlinje kom på den här lösningen som är inspirerad av vattenskotrarna som används vid Hawaii.

Den här sortens båt är den enda som klarar att ta sig fram i surfvågor.

Tänkvärt hur relativt begreppet sjövärdighet kan vara....

SSRS Rescuerunner är specialbyggd i ett mjukt material som gör att den kan köra rakt upp på klippor bland dånande brottsjöar för att rädda människor i nöd.

Sen fraktas de till ett större moderfartyg.

Den här bildsekvensen tog jag i Göteborg där SSRS har sitt HQ. Det pågick en övning med manskap som kommit för att hämta en Rescue Runner till sin station.

Bilderna är tagna med tre bilder i sekunden så du kan räkna ut hur lång tid det tog att rädda en person som orkar sträcka upp handen mot sin räddare.

I annat fall blir det till att lyfta vilket sista bilden visar.

Du kan läsa mer om Rescuerunner och deras fina båtar på http://www.ssrs.se/page/118/batar.htm.