På sidan 91 illustreras något jag kallar "Nödknop för den oerfarne." Sommaren 2010 tog jag den här bilden på något som liknar nödknopen. Bilden är inte arrangerad. Det satt en hjulångare i andra änden av en av linorna.

Rättelser, kommentarer och uppdateringar

Trots idoga försök att få allt rätt och trots att flera olika personer gått igenom texten har det lyckats smyga sig in små felaktigheter. Vartefter de upptäcks redovisas de här. Jag hatar den här sortens fel men det är bara att bita i det sura äpplet.

Kommentar till sidan 22:

AIS har jag skrivit ut som "Automatic Information System".

Vanligast och riktigast är "Automatic Identification System".

 

Båda förekommer - såväl i internationella publikationer som i Sjöfartsverkets skrifter.

Själv tycker jag att "Identification" är en begränsning som är lite missledande. AIS ger ju inte bara identiteten på fartyg utan kan också leverera information om kurs, fart och mycket annat. Väderinfo, vrakutmärkning med virtuella bojar etc. ger ju informationer som inte alls är begränsade till identifikation.

 

I skrifter från IMO (International Maritime Organization) används "Identification". Jag tänker inte slåss mot väderkvarnar utan kommer i fortsättningen använda deras benämning.

 

Rättelse till Cirrusmoln/varmfronter s. 30

I tredje stycket om hur halo bildas så ska det stå "... då solstrålarna bryts i iskristaller ..."

 

Rättelse till Dimma på s. 40

På tredje raden ska det stå: "... luft som innehåller fukt ..."

 

Rättelse till Formelsamlingen s. 53

Kompasskontrollen i enslinjen ska räknas ut på följande sätt:

 

…… kursen mätt i sjökortet

 

…… missvisningen (Ostlig missv. subtraheras. Västlig adderas.)

 

…… magnetisk kurs

 

-…… kompasskursen (subtraheras)

 

=……  deviationen för den styrda kursen

 

Rättelser till Formelsamlingen s. 54

Sjömil och kilometer konverteras med hjälp av följande formler:

sjömil x 1,852 = kilometer

kilometer/1,852 = sjömil

 

Rättelse till s. 61

Gränsen för nykterheten går vid 0,2 promille och inte vid 2 promille. En felskrivning som jag verkligen hoppas och tror att ingen tagit fasta på. På sidan 43 står det rätt.

 

Rättelse till Hall of Fame s. 70 ff

En del namn har blivit felstavade. Här är de rätta stavningarna: Åke Mattsson, Pelle Petterson, Naomi James och Ellen MacArthur.

 

Ett trevligt mail

har kommit från Björn Green som jobbar på Kryssarklubbens kansli.

 

Hej Jonas !

Har just läst din nya bok från pärm till pärm.  Tack för många goda skratt!  Boken är jättebra !!

Tillåt mig några kommentarer:

   Längst ner på sid 61 står att Gränsen går vid 2 promille.  Möjligen ett önsketänkande ?

(Jag minns från min tid i Einar Österbergs Skeppshandel på 70-talet, en känd seglare som på retsam fråga om det dracks alkohol ombord, svarade:

Ja, ere inte de de går ut på ?  Nämner inga namn…)  J

På andra håll i boken står dock det alltför korrekta 0,2 promille.

   På sid 74 står om Améens Seglarhamnar + Båtleder.  Dessa är numera sammanslagna till ”Naturhamnar på Ostkusten” och säljs fortfarande av Kryssarklubben.

    På sid 165 varnar du för att knäppa jackan utanpå uppblåsvästen, att man kan bli klämd:  Jag tror att man t.o.m. kan bli kvävd, det går inte att andas in L

    På sid 179 påpekar du förtjänstfullt om nyttorna med öskar.  Fast jag tror inte att de öppna gylfarna är nån skröna…

 

Din vän Björn

 

Jo den där promillegränsen är det många som lagt märke till. Har just vankat runt några dagar på båtmässan Scandinavian Boat Show. Särskilt motståndarna till promillegränsen på 0,2 har uppskattat min felskrivning. Själv har jag ingenting emot den där nya gränsen. Har länge tyckt att det inte är någon uppoffring att vara helvit på sjön.

 

Det gläder mig att SXK fortfarande har kvar några ex av Améenboken. Har köpt mig ett par själv och har de gamla versionerna i tryggt förvar också.

 

Du kan nog ha rätt i det där med att man kan bli rentav kvävd av en flytväst som blåser upp sig under en stark jacka. Läste för några år sedan, i en engelsk båttidning, om en fördäcksgast som råkade ut för en stor våg som blötte ner honom så mycket att flytvästen blåste upp sig. Hans medseglare, borta i sittbrunnen, fattade inte vad han höll på med då han gång på gång stack sin sjömanskniv mot bröstet. Det handlade inte om något försök till harakiri. Snarare tvärt om. Han kippade efter luft och enda möjligheten var att punktera västen med kniven.

 

Vad beträffar jylfarna har det nog förekommit att drunknade män har hittats med öppen jylf. Men så vitt jag kunnat få fram har det aldrig samlats in någon seriös statistik som bekräftar att det skulle vara så vanligt som många tror.